Quy định mới liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ

 

Ngày 13/3/2019 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. Trong đó, Nghị định quy định cụ thể danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép; việc cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Nghị định gồm 55 điều  và 09 chương.

Nghị định quy định các danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép gồm:

- Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành;

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành;

- Xây dựng mạng lưới tọa độ, độ cao, trọng lực; Thu nhận dữ liệu ảnh hàng không;

- Xử lý dữ liệu ảnh viễn thám; Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia;

- Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình;

- Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển;

- Đo đạc, thành lập bản đồ địa giới hành chính;

- Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính;

- Thành lập bản đồ hành chính; Đo đạc, thành lập hải đồ;

- Đo đạc, thành lập bản đồ công trình.

Nghị định cũng quy định tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 52 của Luật Đo đạc và bản đồ, trong đó có số lượng tối thiểu là 4 nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên được đào tạo về đo đạc và bản đồ. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cấp cho tổ chức được thực hiện theo quy định tại Điều 51 của Luật Đo đạc và bản đồ. Giấy phép có thời hạn là 5 năm, mỗi lần gia hạn là 5 năm.
Giấy phép cấp cho nhà thầu nước ngoài phải thể hiện địa bàn hoạt động, có thời hạn theo thời gian thực hiện nội dung về đo đạc và bản đồ trong gói thầu. Giấy phép được gia hạn theo thời gian gia hạn để thực hiện nội dung về đo đạc và bản đồ trong gói thầu.


Đính kèm: ND-27-ve-do-ve-ban-do-VanBanGoc_27.signed.pdf


Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp​

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​