Hoàn thành nâng cấp, sửa chữa chợ Xuân Đà, xã Xuân Tâm

 

Công trình nâng cấp, sửa chữa chợ Xuân Đà, xã Xuân Tâm do UBND xã Xuân Tâm làm chủ đầu tư có hỗ trợ vốn ngân sách tỉnh, huyện để thực hiện nâng cấp, sửa chữa chợ với tổng dự toán xây dựng 446.948.724 đồng, trong đó: Vốn tỉnh hỗ trợ 224.380.792 đồng; vốn huyện hỗ trợ 111.283.966 đồng và vốn các hộ tiểu thương đóng góp 111.283.966 đồng.

Hiện nay, công trình nâng cấp, sửa chữa chợ Xuân Đà, xã Xuân Tâm đã được thi công hoàn thành các hạng mục công trình nâng cấp, sửa chữa chợ và đã đưa vào khai thác sử dụng.

adds.jpg

(Hình: Chợ Xuân Đà đạt chuẩn chợ văn hóa - xã Xuân Tâm)


Việc thực hiện nâng cấp, sửa chữa chợ Xuân Đà, xã Xuân Tâm góp phần đáp ứng nhu cầu mua bán của các tiểu thương tại chợ, góp phần phát triển kinh tế xã hội của xã Xuân Tâm nói riêng và huyện Xuân Lộc nói chung. Mặt khác, góp phần thực hiện, duy trì chợ đạt chuẩn văn hóa và nâng cao tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

 

                                                                Phạm Văn Nam - Phòng Kinh tế và Hạ tầng

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​