Hội đồng nhân dân xã Xuân Hiệp tổ chức kỳ họp thứ 10(họp kỳ họp bất thường)

 

Vừa qua, Hội đồng nhân dân xã Xuân Hiệp đã tổ chức kỳ họp thứ 10(kỳ họp bất thường) để thực hiện lấy ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân xã về việc miễn nhiệm chức danh do HĐND xã bầu ra đối với chức danh Phó chủ tịch UBND xã và cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND xã. Tham dự kỳ họp có ông Tống Trần Hòa- Đại biểu HĐND huyện, bà Nguyễn Thị Thanh- Phó ban kinh tế HĐND huyện Xuân Lộc và  29/31 đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021.

fefefe.jpg

Ảnh: Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tham dự kỳ họp


Tại kỳ họp đã nghe bà Huỳnh Thị Diệu- Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã thông qua tờ trình số 50/TTr –UBND về việc đề nghị miễn nhiệm Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Xuân Hiệp khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo văn bản số 1866-CV/TCHUngày 12 tháng 4 năm 2019 của Ban tổ chức Huyện ủy Xuân Lộc và văn bản số 2144/UBND-VX ngày 09/4/2019 của UBND huyện Xuân Lộc về việc thống nhất cho nghỉ việc theo nguyện vọng  đối với bà Lê Thị Thanh Nga, bà Lê Thị Thanh Na làm đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng và hoàn cảnh gia đình.

 

fefefe1.jpg

ảnh: Bà Huỳnh Thị Diệu- Chủ tịch UBND xã thông qua tờ trình miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND xã


 Tại kỳ họp thường trực HĐND cũng đã thông qua tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã Xuân Hiệp khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 03 đại biểu HĐND xã vì lý do chuyển công tác và nghỉ việc.

Tại kỳ họp chủ tọa đã lấy ý kiến đại biểu tham dự họp, tất cả đại biểu tham dự đều nhất trí bằng hình thức biểu quyết giơ tay. Kết quả 29/29 , đạt 100% đại biểu nhất với trí tờ trình của HĐND xã về việc miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND xã và cho thôi làm nhiệm vụ đối với 03 đại biểu HĐND nói trên.

 fefefe12.jpg

Ảnh Chủ tịch HĐND xã tặng quà lưu niệm cho các đại biểu

Kết luận bế mạc kỳ họp, ông Lê Ngọc Hải – Bí thư Đảng ủy xã- Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã cho mong rằng, các đại biểu HĐND xã sau khi thôi nhiệm vụ của người đại biểu HĐND xã hãy là một cử tri tốt, gương mẫu thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân và phản ánh kịp thời đến HĐND –UBND xã để giải đáp những thắc mắc của người dân về các vấn đề phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.


Xuân Hiệp

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​