Hội nghị triển khai Luật Lâm nghiệp gắn với tuyên truyền ngăn chặn phá rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Xuân Lộc

 

Nhằm triển khai thực hiện đúng quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng; chế biến và thương mại lâm sản trên địa bàn huyện Xuân Lộc. Về trách nhiệm của Nhà nước và tổ chức họ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư về chính sách đầu tư và huy động nguồn lực xã hội cho hoạt động lâm nghiệp gắn liền, đồng bộ với chính sách phát triển kinh tế – xã hội, Quốc phòng, an ninh.

Sáng nay, ngày 24/4/2019, Phòng Tư pháp – Cơ quan trường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện phối hợp với  Hạt Kiểm Lâm liên huyện Xuân Lộc – Thị xã Long Khánh và Cơ quan Công an huyện tổ chức Hội nghị triển khai Luật Lâm nghiệp gắn với tuyên truyền ngăn chặn phá rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Xuân Lộc với hơn 170 đại biểu tham dự.

 vgv.jpg

Toàn cảnh hội nghị triển khai Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành về bảo vệ, ngăn chặn phá rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng...; bên cạnh đó báo cáo viên đã dành nhiều thời gian cho đại biểu trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ các quy định mới được cụ thể hóa trong Luật Lâm nghiệp.

Hội nghị lần này do đồng chí Dương Văn Tài – Hạt Trưởng Hạt Kiểm Lâm liên huyện Xuân Lộc – Long Khánh và Cơ quan Công an huyện thực hiện công tác báo cáo viên tại hội nghị.

 vgv1.jpg

Đ/c Dương Văn Tài – Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm liên huyện Xuân Lộc – Long Khánh thực hiện báo cáo viên tại hội nghị.

 vgv12.jpg

Bà Huỳnh Thị Lành – Chủ​ tịch Hội đồng PBGDPL huyện - Phó Chủ tịch UBND huyện 

đã quan tâm đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Thay mặt UBND huyện, Bà Huỳnh Thị Lành yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, Phòng Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện.

Thứ hai, Đài Truyền thanh huyện mở chuyên trang, chuyên mục phát thanh qua hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở những nội dung cơ bản của Luật Lâm nghiệp và các biện pháp ngăn chặn phá rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thứ ba, UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch và tổ chức tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật Lâm nghiệp và các biện pháp ngăn chặn phá rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thuộc địa bàn quản lý.

Thứ tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình.

Được biết, sau Hội nghị này, Phòng Tư pháp – cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện sẽ phối hợp với các tổ chức đoàn thể của huyện; UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên toàn huyện những nội dung cơ bản của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao hiểu biết và chấp hành pháp luật trong nhân dân.

 

                                                                           Đinh Thị Kim Ngọc

                                                              

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​