Một số quy định trong hoạt động tổ chức nghi lễ, khánh tiết

 

Ngày 25/3/2019, Cục Văn hóa cơ sở thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch đã ban hành văn bản số 178/HD-VHCS về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động kỷ niệm và một số nội dung về nghi lễ, khánh tiết.

 csdcds.jpg

Hình ảnh sưu tầm từ Internet


Theo đó, Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, tuân thủ nguyên tắc tổ chức và các quy định của Đảng, Nhà nước.

- Chỉ tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn. Trường hợp bộ, ngành, cấp tỉnh đồng thời có ngày thành lập, ngày tái lập, ngày truyền thống thì chỉ được lựa chọn một trong các ngày trên để tổ chức kỷ niệm. Trong các năm khác, không tổ chức lễ kỷ niệm, chỉ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giao dục, thi đua, hội thảo, tọa đàm và các hoạt động thiết thực khác để kỷ niệm.

Việc sử dụng các biểu tượng là Quốc ca, Quốc thiều, Quốc kỳ, Đảng kỳ, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh phải đảm bảo sự trang nghiêm. Khi thực hiệnn lễ chào cờ, tất cả đại biểu dự lễ đứng nghiêm, hát rõ lời. Hạn chế tối đa người làm nhiệm vụ (quay phin, chụp ảnh, bảo vệ an ninh…) đi lại trong quá trình thực hiện lễ chào cờ.

- Cờ là Quốc kỳ được quy định tại Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Đảng kỳ được quy định theo Điều lệ Đảng. Không sử dụng các hình thức khác thay Quốc kỳ, Đảng kỳ.

- Quốc kỳ, Đảng kỳ khi treo phải phẳng, không có nếp nhăn; hình búa liềm phải được thể hiện các hai mặt của Đảng kỳ.

- Đối với người phát biểu, người điều hành thực hiện các nội dung trong Chương trình Lễ kỷ niệm:

+ Mặc lễ phục, khuyến khích mặc trang phục dân tộc, trang phục ngành, áo dài truyền thống đối với nữ.

+ Không thực hiện nghi thức cúi chào trước khi bước lên bục phát biểu (trừ người trong lực lượng vũ trang).

+ Việc điều hành phần nghi thức do thành viên Ban tổ chức lễ kỷ niệm thực hiện.

Việc giới thiệu đại biểu đảm bảo trang trọng, đủ thành phần, đúng chức danh, ngắn gọn. Đối với đại biểu là lãnh đạo của đơn vị tổ chức Lễ kỷ niệm, chỉ giới thiệu người có chức danh cao nhất.

- Đối với đại biểu dự lễ:

+ Thực hiện nếp sống văn minh, trang phục lịch sự, khuyến khích mặc trang phục truyền thống, trang phục ngành.

+ Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức

+ Khi được giới thiệu, đại biểu đứng lên, cúi chào (không vẫy tay, chắp tay)

- Phông chữ tại lễ kỷ niệm là kiểu chữ chân phương, rõ ràng dễ đọc từ xa.Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​