Huyện Xuân Lộc tổ chức lễ trồng cây 19/5

 

Trong 60 năm qua, lời phát động “Tết trồng cây” của Bác Hồ vẫn còn nguyên giá trị và đã trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một việc làm có ý nghĩa để góp phần bảo vệ môi trường. Ngày nay, trước tác động của biến khí hậu toàn cầu, mà rõ rệt nhất là cái nóng tăng lên, lũ lụt thường xuyên, đe dọa cuộc sống của chúng ta, thì “Tết trồng cây” lại càng có ý nghĩa to lớn trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mỗi công dân về tầm quan trọng của việc trồng cây, bảo vệ môi trường sống, tạo môi trường “xanh- sạch- đẹp”. Qua đó, cũng nâng cao ý thức bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Lời kêu gọi “Tết trồng cây” của Bác Hồ cũng chính là để nêu cao một nếp sống đạo đức “Vì mọi người, vì cộng đồng”.

Nhằm tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác, lời phát động trồng cây với tinh thần “mình vì mọi người”, gắn với việc chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; Ngày 17/5/2019, huyện Xuân Lộc tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019 tại khuôn viên Trung tâm văn hóa xã Lang Minh.

dfdsfdsfdsf.jpg
dfdsfdsfdsf2121.jpg

Để làm tốt công tác trồng cây, trồng rừng, tại buổi lễ phát động, lãnh đạo UBND huyện Xuân Lộc yêu cầu các ngành, các cơ quan, đơn vị, trường học và UBND các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2019 với phương châm “trồng cây nào, sống cây đó” và giao trách nhiệm cụ thể như sau:

- UBND xã Lang Minh: Sau khi kết thúc lễ phát động trồng cây phải tự quản lý, chăm sóc, bảo quản số cây đã trồng; thường xuyên theo dõi tưới nước, làm cọc, giá đỡ, tránh tình trạng cây bị thiếu nước, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây. Trường hợp có cây trồng chết phải trồng bổ sung kịp thời.

- UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch trồng cây, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào trồng cây, trồng rừng, tự trồng cây trong khuôn viên nhà, vườn của hộ gia đình, ven đường giao thông nông thôn… Đối với các hộ có người già, neo đơn cần vận động lực lượng Đoàn viên, thanh niên giúp đỡ trồng cây. Riêng, đối với các cây trồng ven các tuyến đường giao thông, UBND các xã, thị trấn phối hợp với các đoàn thể xã, thị trấn tuyên truyền vận động và giao cho các hộ dân sinh sống tại địa điểm có cây trồng chăm sóc và quản lý để đảm bảo cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt; thường xuyên kiểm tra trồng bổ sung các cây trồng đã chết.

- Các cơ quan, đơn vị phải xây dựng Kế hoạch đã đăng ký tổ chức trồng cây cụ thể khi được phân bổ giống cây trồng.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Hạt kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc - thị xã Long Khánh thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn trong việc chăm sóc cây trồng dọc tất cả các tuyến đường, cây trồng phân tán. Báo cáo kết quả trồng, tỷ lệ cây sống định kỳ về Huyện ủy, UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo xử lý.

- Các cơ quan, đơn vị UBND các xã, thị trấn, song song với việc trồng cây, bảo vệ cây trồng, phải giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi, để cùng xây dựng huyện Xuân Lộc ngày càng xanh hơn - đẹp hơn và có môi trường sống tốt hơnMỗi người dân Xuân Lộc hãy quan tâm, truyền vào trong nhận thức của con em chúng ta, giáo dục của con em chúng ta ngay từ bây giờ về ý thức trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái.

 

            Lê Thị Xuân Trang - Phòng NN&PTNT                         

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​