Xuân Hiệp tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Nông thôn mới

 

Để đánh giá kết quả đã đạt được và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Xuân Hiệp họp giao ban công tác xây dựng nông thôn mới. Chủ trì Hội nghị do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã- Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, công chức phụ trách các tiêu chí, cán bộ ấp.

 

Theo báo cáo trong năm 2018, Đảng ủy, UBND xã Xuân Hiệp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề cấp bách, then chốt. Quá trình triển khai thực hiện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp sát thực, cụ thể và khả thi; tích cực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và kịp thời. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động và trở thành phong trào sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên, nhân dân. Kết quả đến cuối năm 2018, xã Xuân Hiệp đạt 16/19 tiêu chí, 50/53 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao gồm các chỉ tiêu: 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 4; 5; 7; 8.1; 8.2; 9; 10.2; 10.3;10.4; 10.5; 10.6; 11; 12.1;12.2; 13.1; 13.2; 13.3; 14.1; 14.2; 14.3; 15.2; 15.3; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 16.5; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.5; 17.6; 18.1; 18.2; 18.3; 18.4; 19.1; 19.2; Còn 3/19 tiêu chí, 3/53 chỉ tiêu chưa đạt gồm chỉ tiêu số: 6; 10.1; 15.1 là những chỉ tiêu liên quan đến việc thực hiện hồ bơi, thu nhập bình quân đầu người và chỉ tiêu về tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế toàn dân.

 

dafdsfdsf.jpg

Ảnh: Đồng chí Lê Ngọc Hải- Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã chủ trì hội nghị


Tại Hội nghị đã nghe các cán bộ công chức xã phụ trách tiêu chí, cán bộ ấp trình bày những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện cũng như đề ra những giải pháp thực hiện đồng thời thảo luận đóng góp ý kiến, rút ra kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và thực hiện.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hải- Bí thư Đảng ủy- Trưởng ban chỉ đạo đề nghị toàn thể cán bộ công trong hệ thống chính trị đoàn kết tập trung nỗ lực phấn đấu nhằm thực hiện đạt các chỉ tiêu còn lại đồng thời duy trì và phát triển các tiêu chí còn lại để xã đạt Bộ tiêu chí Nông thôn mới theo lộ trình. Đồng chí nhấn mạnh cần xem trọng công tác tuyên truyền vì công tác tuyên truyền là khâu rất quan trọng, quyết định đến sự thành công trong việc thực hiện chủ trương xây dựng xã đạt bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Do đó UBND xã, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã, ban nhân dân các ấp tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao nhận thứ của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mới tạo sự đồng thuận, thống nhất trong xã hội. Ngoài ra còn thể hiện qua những việc làm hành động cụ thể đó là việc phát triển kinh tế làm bàn đạp thúc đẩy sự phát triển xã hội, đó là việc áp dụng tiến bộ của Khoa học- Công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất hiệu quả lao động; tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao mức thu nhập cho người dân, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa bền vững, phát triển kinh tế gia đình…Đồng chí còn lưu ý, mỗi bộ phận chuyên môn, công chức cần có định hướng, giải pháp tham mưu kịp thời cho Ban chỉ đạo, UBND để thực hiện có hiệu quả đặc biệt là những tiêu chí chưa đạt.


Xuân Hiệp

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​