Ban pháp chế giám sát kết quả tiếp công dân

 

Chiều ngày 10/6, Ban pháp chế HđNd Huyện Xuân Lộc đã có buổi giám sát về kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong 5 tháng đầu năm 2019 tại ban tiếp công dân Huyện Xuân Lộc.

giam sat tiep cong dan.jpg

Theo báo cáo của Ban tiếp công dân Huyện Xuân Lộc: Trong 5 tháng đầu năm 2019, Ban đã tiếp công dân với 82 lượt, trong đó lãnh đạo Ubnd Huyện tiếp 8 lượt công dân, lãnh đạo khác tiếp 32 lượt và Ban tiếp công dân Huyện tiếp 42 lượt. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn Huyện; ô nhiễm môi trường; việc ngăn chặn cấp giấy CNQSD đất do có tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Đối với công tác tiếp nhận và phân loại đơn thư. Trong 5 tháng đầu năm, Ban tiếp công dân Huyện đã tiếp nhận 114 đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân. Qua phân loại có 89 đơn đủ điều kiện xử lý. Ban công dân Huyện đã hướng dẫn, trả lời công dân 3 đơn; tham mưu UBNd Huyện chuyển đơn đến các phòng, ban chuyên môn thuộc Huyện và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết 74 đơn, chuyển Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để xử lý, giải quyết theo thẩm quyền 12 đơn.


                                                             Tuệ lâm

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​