Sơ kết 1 năm thực hiện nghị quyết 05 về xây dựng thị trấn gia ray đạt đô thị loại v gắn với văn minh đô thị

 

Chiều ngày 12/6, Ban thường vụ Huyện ủy Xuân Lộc tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng thị trấn Gia Ray đạt đô thị loại V gắn với “ văn minh đô thị” giai đoạn 2018- 2020.

hoi nghi so ket 1 nam thuc hien NQ05.jpg

 Qua 1 năm thực hiện Nghị quyết số 05 của ban Thường vụ Huyện Ủy  Xuân Lộc về xây dựng thị trấn Gia Ray đạt đô thị loại V gắn với “ văn minh đô thị” giai đoạn 2018- 2020, kinh tế thị trấn Gia ray tiếp tục phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng theo sản xuất ngành thương mại dịch vụ- công nghiệp, xây dựng- nông nghiệp; tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt từ 13-14%/năm. Thu ngân sách năm 2018 đạt 1.353 triệu đồng, vượt trên 33% kế hoạch, tăng 62,53% so với cùng kỳ năm 2017. Thu nhập bình quân đầu người đạt 73,8 triệu đồng/người/năm. Các công trình hạ tầng kỹ thuật ngày càng hoàn thiện; đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng lên rõ rệt; tình hình an ninh chinh trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được ổn định và giữ vững. Đáng chú ý qua đối chiếu với các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 05 của Ban thường vụ Huyện Ủy, qua 1 năm thực hiện tăng 1 tiêu chí  về cơ sở Y tế cấp đô thị; tăng 4 điểm tại các tiêu chí về  tỉ lệ hộ dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh và các điểm ngập úng đã được xử lý, nâng các tiêu chí đã đạt lên 34/51 tiêu chí , đạt 76 điểm.

đc Lê Khắc Sơn thông qua báo cáo kết quả thực hiện NQ số 05.jpg
Ảnh (Tuệ Lâm): Ông Lê Khắc Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo kết quả thực hiện NQ số 05

   Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy để giữ vững và nâng chất đô thị loại V tạo nền tảng xây dựng đô thị loại IV sau năm 2020, trong đó tập trung xác định những chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong năm 2019 và dự kiến công việc năm 2020 để triển khai thực hiện, nhất là đối với các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đô thị loại V chưa đạt gắn với nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí xây dựng thị trấn văn minh đô thị.

 

 

Tuệ Lâm

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​