Tập huấn cán bộ công đoàn

 

Sáng ngày 17/6, Liên đoàn lao động Huyện Xuân Lộc phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện tổ chức khai giảng lớp tập huấn cho trên 100 cán bộ công đoàn cơ sở năm 2019.

01115.00_07_15_17.Still035.jpg

Trong thời gian 5 ngày cán bộ công đoàn cơ sở đã được trển khai các chuyên đề như: Một số vấn đề lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Những vấn đề chung về phong trào công nhân và công đoàn; Những nội dung hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở; Phương pháp hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở; Triển khai nghị quyết số 07- NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện khóa IV về lãnh đạo thực hiện đề án xây dựng Huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng “ Phát triển hàng hóa nông nghiệp bề vững” giai đoạn 2018- 2025. Qua lớp tập huấn này nhằm giúp cho cán bộ công đoàn cơ sở nắm vững nguyên tắc cơ bản trong hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn.

 

 

                                                 Tuệ Lâm

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​