Giám sát kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 5 tháng đầu năm 2019 tại thanh tra huyện

 

Thực hiện Quyết định số 144/QĐ-HĐND ngày 22/5/2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện về việc thành lập đoàn giám sát kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác hòa giải ở cơ sở 5 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện Xuân Lộc, sáng ngày 18/6/2019, Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện Xuân Lộc do ông Cao Văn Tiền làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 5 tháng đầu năm 2019 của Thanh tra Huyện.

 ttr11.jpg
Thành viên Đoàn Giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện Xuân Lộc

Theo báo cáo, 5 tháng đầu năm Thanh tra Huyện đã tiếp nhận 06 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cấp Huyện. Qua xử lý, Thanh tra Huyện đã tham mưu UBND Huyện ban hành thông báo thụ lý 02 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND Huyện và 04 văn bản không xem xét thụ lý 04 đơn tố cáo do không đủ điều kiện thụ lý giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo.

Việc theo dõi thực hiện các Quyết định giải quyết khiếu nại được Thanh tra huyện chú trọng. Theo đó sau khi UBND huyện ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, Thanh tra huyện đã theo dõi đôn đốc việc công bố và giao Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện đến trực tiếp công dân có đơn khiếu nại để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp trong việc thực hiện quyền khiếu nại của công dân đúng thời gian quy định.

 ttr112.jpg
                 Thanh tra huyện huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân,

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 5 tháng đầu năm 2019


Thanh tra huyện 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​