Một số vấn đề cần lưu ý trong công tác đưa người nghiện ma túy không nới cư trú ổn định ra khỏi khu xã hội Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai

 

Thời gian qua công tác truy quét lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy không nơi cư trú ổn định vào khu xã hội – Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai lưu trú tạm thời trong thời gian hoàn tất thủ tục chuyển Tòa án để xem xét quyết định đưa vào cai nghiện bắt buộc đã góp phần đảm bảo tình hình ANTT-ATXH trên địa bàn huyện Xuân Lộc. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình ban hành Quyết định thu hồi quyết định đưa vào Khu xã hội cho đối tượng về địa phương nơi cư trú. Sau đây là một số vấn đề cần lưu ý trong công tác đưa người nghiện ma túy không nới cư trú ổn định ra khỏi khu xã hội Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai:

Thứ nhất, cần xác định đúng đối tượng để hủy quyết định đưa vào Khu xã hội (đưa trả về gia đình) như:

- Xác định tình trạng cư trú của người được lập hồ sơ: “Không có nơi cư trú ổn định” là trường hợp không xác định được nơi đăng ký thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú của người vi phạm và người đó thường xuyên đi lang thang, không ở một nơi cố định hoặc trường hợp xác định được nơi đăng ký thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú của người vi phạm nhưng người đó thường xuyên đi lang thang, không ở một nơi cố định” (Khoản 5 Điều 1 Nghị định 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ).

- Xác định tình trạng nghiện: Theo Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 của Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Bộ Công an quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy nhóm Opiats (các chất dạng thuốc phiện) và ma túy tổng hợp chất dạng Amphetamine (ATS)

Thứ hai, đối với những đối tượng được xác định nơi cư trú thì phải bàn giao con người và toàn bộ hồ sơ của người đó về nơi cư người đó cư trú để tiếp tục thực hiện việc quản lý.

Thứ ba, đối với những trường hợp Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định hủy quyết định định đưa vào Khu xã hội ngoài Quyết định phải đình kèm một trong những hồ sơ sau:

- Giấy xác nhận tình trạng nghiện ma túy cảu cơ quan có thẩm quyền.

- Giấy xác nhận tình trạng cư trú của người đó.

- Văn bản của Trưởng phòng Tư pháp về hồ sơ không đủ thủ tục pháp lý để chuyển qua Tòa án

- Văn bản của Tòa án nhân dân cấp huyện về việc không thụ lý hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Văn bản của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện về việc đề nghị trả hồ sơ của người bị đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Văn bản của Tổ tư vấn thẩm định hồ sơ về việc không chuyển hồ sơ qua Tòa án vì chưa đủ yếu tố pháp lý.

 

Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp​

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​