Thành lập Tổ hợp tác cây bông ấp Trung Sơn

 

Ngày 20/6/2019, UBND xã Xuân Trường tổ chức Hội nghị thành lập Tổ hợp tác cây bông ấp Trung Sơn tại nhà văn hóa ấp với gần 40 hộ dân tham dự.

Tại hội nghị, đã triển khai các nội dung của Nghị định 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác. Đồng thời, nói rõ quyền lợi, nghĩa vụ của tổ viên và Ban chủ nhiệm khi tham gia vào Tổ hợp tác.

Mục đích của việc tham gia vào tổ hợp tác nhằm phát triển sản xuất, xây dựng đầu ra ổn định, từ đó góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tổ hợp tác cây bông ấp Trung Sơn hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và cùng có lợi, biểu quyết theo đa số, tự chủ tài chính, tự trang trải các chi phí hoạt động, chịu trách nhiệm bằng tài sản của tổ và các thành viên.

4faef58f6bef8fb1d6fe.jpg

Qua buổi thảo luận, trao đổi, góp ý, thống nhất, có 17 thành viên tham gia thành lập Hợp tác xã cây bông, diện tích 10hecta,  các thành viên Tổ hợp tác sẽ được tiếp cận nguồn vốn vay, tham gia lớp học nghề về kỹ thuật trồng, chăm sóc và phương pháp trị bệnh hại cây bông.

Hội nghị đã bầu ra Ban chủ nhiệm Tổ hợp tác cây bông ấp Trung Sơn gồm 7 thành viên, bên cạnh, tín nhiệm và biểu quyết 100% bầu ông Huỳnh Thanh Tùng làm tổ trưởng, ông Phạm Thanh Lâm làm tổ phó và ông Vũ Hồng Vinh thư ký Tổ hợp tác.

          Pha Nguyễn

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​