Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ huyện

 

Sáng 27/6, Huyện ủy Xuân Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ Huyện khóa VI nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 06 Ban chấp hành đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và  triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

01115.00_16_52_23.Still050.jpg

6 tháng đầu năm, Ban chấp hành Đảng bộ Huyện Xuân Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ  bản đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cụ thể giá trị sản xuất xã hội trên địa bàn Huyện đạt trên 11.562 tỷ đồng, tăng 8,86%  so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 64,36% dự toán Tỉnh giao. Trên lĩnh vực nông nghiệp, diện tích sản xuất Đông- Xuân tăng 17,7 ha, năng suất các loại cây trồng tăng so với cùng kỳ năm 2018. Trong chăn nuôi đã tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm gắn với tái cơ cấu đàn vật nuôi. Về công tác xây dựng nông thôn mới. Đến nay Huyện đã có 6/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; các xã còn lại đều đạt 36 chỉ tiêu và 10 tiêu chí trở lên. Các lĩnh vực văn hóa xã hội- giáo dục y tế có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

01115.00_18_17_02.Still052.jpg

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Huyện Xuân Lộc tiếp tục triển khai thực hiện các chuỗi liên kết đã được phê duyệt. Quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả và xây dựng nhãn hiệu hàng hóa; Tập trung chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện về lãnh đạo thực hiện Đề án xây dựng Huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững gắn với thực hiện chương trình “ Mỗi xã một sản phẩm- OCOP”. Đồng thời tập trung công tác thu ngân sách.

                                                                 

                                                                  Tuệ Lâm

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​