Huyện Xuân Lộc tổ chức Hội nghị cập nhật, thông tin kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở

 

Sáng ngày 23/7/2019, Huyện Xuân Lộc đã tổ chức Hội nghị cập nhật, thông tin kiến thức cho các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VI); Trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn của huyện; các đồng chí là báo cáo viên Huyện ủy; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường THPT trên địa bàn huyện; Các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn; Phó Ban Tuyên giáo xã, thị trấn.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Đặng Mạnh Trung - Vụ trưởng-Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh- Thành tựu và bài học kinh nghiệm.

cxcxcxcxc.png

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Viên Hồng Tiến- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện có giá trị lịch sử quan trọng, trong đó sự kết hợp chặt chẽ giữa tính khoa học và tính thực tiễn trên nền tảng chủ nghĩa nhân văn cao đẹp đã làm nên giá trị chân chính và bền vững của Di chúc Bác Hồ. Vì vậy, để tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng nội dung Di chúc, những thành tựu to lớn qua 50 năm thực hiện Di chúc và những mô hình, cách làm hay đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Việc tổ chức các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019) phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả đảm bảo mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra trong Kế hoạch số 184-KH/HU ngày 17/7/2019 để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên đại bàn huyện.     

                     Nguyễn Thị Tần

              Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​