Ban Dân tộc tỉnh Tuyên truyền phổ biến chính sách giáo dục, pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Xuân Thành

 

Sáng ngày 06/8/2019, tại nhà văn hóa ấp Tân Hưng xã Xuân Thành, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”. Buổi tuyên truyền có trên 120 lượt người tham dự là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Xuân Thành.

 fdfdfd.jpg 

Ảnh: Toàn cảnh buổi tuyên truyền

 

Buổi tuyên truyền đã truyền tải tới đồng bào Luật an ninh mạng những quy định, nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng. Một số nội dung về công tác phòng, chống ma túy; hậu quả và tác hại khi sử dụng, sản xuất, buôn bán, tàng trữ ma túy; cách nhận biết các loại ma túy phổ biến hiện nay; một số phương thức, thủ đoạn thường dùng của các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy. Các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thông qua đợt tuyên tuyền đã giúp cho đồng bào hiểu được một số nội dung cơ bản về Luật an ninh mạng; nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, kinh tế, gia đình và xã hội; tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Trọng Hoàng – Xuân Thành

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​