Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân xã Xuân Hưng

 

Sáng ngày 08/8/2019, HĐND xã Xuân Hưng tổ chức kỳ họp thứ 8 khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021, tham dự và phát biểu chỉ đạo có đ/c Viên Hồng Tiến - Phó Bí thư thường trực huyện ủy Xuân Lộc.

Tại kỳ họp đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước 06 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 06 tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2019, với sự điều hành quản lý của Ủy ban nhân dân xã, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân địa phương, đã thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, hoạt động giám sát của HĐND xã có trọng tâm, bám sát vào các Nghị quyết. Tình hình kinh tế xã hội có nhiều bước phát triển, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định Cụ thể: Giá trị sản xuất nông nghiệp 113,1 tỷ đồng, đạt 50,4% Kế hoạch, so với cùng kỳ tăng 9%,  trong đó trồng trọt 90,58 tỷ đồng, đạt 51,9%, tăng 10,2% so với cùng kỳ, chăn nuôi 29,30 tỷ đồng, đạt 46,1%, tăng 5% so với cùng kỳ, dịch vụ nông nghiệp 3,22 tỷ đồng, đạt 50,3% tăng 15% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất lâm nghiệp 3,9 tỷ đồng, đạt 55,7%. Gíá trị sản xuất thủy, hải sản 3,5 tỷ đồng, đạt 53,8%. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 164,8 tỷ đồng, đạt 50,7%, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Thương mại dịch vụ 46,2 tỷ đồng, đạt 79,1% tăng 6,5 so với cùng kỳ. Giao thông vận tải 20,2 tỷ đồng đạt 54%. Thu ngân sách đạt 75% kế hoạch.Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Cơ quan có đời sống văn hóa tốt, giao quân đạt 100% chỉ tiêu huyện giao..

 

 

 fdsf.jpgfdsf1.jpg

Bầu chức danh chủ tịch UBND xã Xuân Hưng

Kỳ họp cũng đã thông qua 05 Nghị quyết quan trọng đó là: Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu chức danh chủ tịch UBND xã đối với ông Trần Đình Lai. Nghị quyết về miễn nhiệm đại biểu HĐND xã đối với ông Lâm Hữu Tú.  Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội - An ninh - Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019, về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước cấp xã năm 2018, về bổ sung thu, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2019. Kỳ họp đã thành công tốt đẹp và bế mạc cùng ngày.

 

                                                                                                                               Quang Duệ

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​