Xuân Lộc thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp

 

Sáng 28/8, UBND huyện Xuân Lộc thông qua quyết định về việc  thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Xuân Lộc trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị gồm: Ban quản lí khai thác công trình thủy lợi của huyện Xuân Lộc với Trạm trồng  trọt và bảo vệ thực vật; Trạm khuyến nông đều thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai. Theo quyết định của ubnd tỉnh Đồng Nai thì dịch vụ nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp có thu, đảm bảo một phần chi thường xuyên, đơn vị quản lí trực tiếp là ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc; Bước đầu đi vào hoạt động, trụ sở chính của đơn vị này đặt tại trạm khuyến nông, thuộc ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú; ông Trần văn tâm, nguyên giám đốc ban quản lí công trình thủy lợi được giao trách nhiệm phụ trách chung.

chủ tịch ubnd huyện trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lí trường tiểu học hùng vương.jpg
Ảnh: Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lí trường tiểu học Hùng Vương


trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lí trường tiểu học trần quốc toản.JPG
Ảnh: Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lí trường tiểu học Trần Quốc Toản


Cùng ngày, UBND huyện Xuân Lộc cũng công bố các quyết định sáp nhập 4 đơn vị trường tiểu học thành 2 trường. Cụ thể sáp nhập trường tiểu học Xuân Định vào trường tiểu học Hùng Vương thuộc địa bàn xã Xuân Định; Đồng thời sáp nhập trường tiểu học Lê Lai vào trường tiểu học Trần Quốc Toản thuộc địa bàn xã Xuân Thọ. Được biết, sau khi sáp nhập các đơn vị trường học trên, đến nay Xuân Lộc chỉ còn 73 trường học. Trong đó có 67 trường công lập và 6 trường tư thục.

 

Hải Đình

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​