Thành lập Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Cây xoài Xuân Trường tại xã Xuân Trường

 

Chiều ngày 05/9  tại UBND xã Xuân Trường đã diễn ra Hội nghị thành lập Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Cây xoài Xuân Trường

Về dự Hội nghị có lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, đại diện phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, các ban ngành, đoàn thể xã Xuân Trường và 15 thành viên ban đầu của Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Cây xoài Xuân Trường.

 dt12.jpg
Hội nghị thành lập của Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Cây xoài Xuân Trường

Hội nghị đã tập trung thảo luận và thông qua Điều lệ cũng như Phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã; đồng thời Hội nghị cũng đã tiến hành bầu ra Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên, Kiểm soát viên gồm 01 thành viên và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị hợp tác xã. Theo đó, ông Nguyễn Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc của hợp tác xã. Được biết trong 9 tháng đầu năm 2019, huyện Xuân Lộc đã thành lập mới được 05 HTX, trong đó thành lập mới 04/04 HTX nông nghiệp đạt chỉ tiêu tỉnh giao.

 dt123.jpg
Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của hợp tác xã ra mắt Hội nghị

Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Cây xoài Xuân Trường được thành lập với vốn điều lệ đăng ký 15 triệu đồng với 15 thành viên tham gia ban đầu, sản xuất trên 30 ha, ngành nghề chủ yếu là trồng và kinh doanh các loại ăn quả, chủ yếu là cây xoài, dịch vụ nông nghiệp…, HTX có trụ sở chính đặt tại Ấp Trung Tín, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

 dt1234.jpg

Hội nghị thành lập của Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Cây xoài Xuân Trường

                                        

Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Cây xoài Xuân Trường ra đời sẽ là nơi kết nối giữa những người nông dân sản xuất với các nhà doanh nghiệp và nhà khoa học dưới sự hỗ trợ của nhà nước nhằm gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững, góp phần tích cực vào giải quyết việc làm ở nông thôn, làm giàu cho kinh tế hộ, đóng góp vào sự  phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xây dựng  nông thôn mới.Lê Phúc (Phòng Tài chính - Kế hoạch)

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​