Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ đoàn thanh niên cơ sở

 

Sáng ngày 9/10, Huyện đoàn Xuân Lộc phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ đoàn thanh niên cơ sở năm 2019.

Toàn cảnh lớp tâp huấn công tác đoàn.jpgHinh lớp bồi dưỡng chinh trị cho doan vien thanh nien.jpg

Theo đó. Trong thời gian 4 ngày cán bộ, đoàn viên cơ sở sẽ được triển khai một số nội dung như: Một số vấn đề lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, trường học xã hội của thanh niên, địa diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên Việt Nam;  Đoàn viên thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Đoàn viên là lực lượng xung kích cách mạng góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua lớp tập huấn này giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên cơ sở nắm được những kiến thức cơ bản về chính trị, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội góp phần thúc đẩy phong trào tại địa phương

 

                                                           Tuệ lâm

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​