Xử lý đơn của bà Trần Thị Minh Phụng, ngụ tại ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp.

 

Thực hiện Dự án nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1, tại thị trấn Gia Ray và xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, hộ bà Trần Thị Minh Phụng bị ảnh hưởng bởi dự án. Sau khi thực hiện các thủ tục về công tác kiểm kê, bồi thường, ngày 19/8/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 2799/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Trần Thị Minh Phụng, bị ảnh hưởng Dự án nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1, tại thị trấn Gia Ray và xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc. Sau khi nhận Quyết định số 2799/QĐ-UBND, bà Trần Thị Minh Phụng không đồng ý với các đơn giá bồi thường về đất, nhà, vật kiến trúc tại quyết định vì cho rằng giá bồi thường về đất, nhà, vật kiến trúc thấp so với giá thị trường.

Tại các đơn khiếu nại đề ngày 01/10/2019 và 09/10/2019, kết quả làm việc, bà Trần Thị Minh Phụng khẳng định bà khiếu nại Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Trần Thị Minh Phụng, bị ảnh hưởng Dự án nút giao thông giữa đường Hùng Vương với Quốc lộ 1, tại thị trấn Gia Ray và xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc. Bà Trần Thị Minh Phụng đề nghị UBND huyện xem xét áp giá đất bị ảnh hưởng dự án theo giá thị trường, tức là áp giá bồi thường 12.900.000đồng/m2; tăng giá bồi thường về nhà lên thêm 1.000.000đồng/m2 (tức là bồi thường với giá 3.443.000đồng/m2); tăng số tiền bồi thường đối với 02 sân bê tông bị ảnh hưởng dự án lên thêm 10.000.000đồng (tức là bồi thường 02 sân bê tông với số tiền 20.000.000đồng). Ngoài những nội dung yêu cầu trên, bà Trần Thị Minh Phụng không yêu cầu giải quyết thêm nội dung gì khác.

Nhận thấy đây là vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc. Do đó, căn cứ khoản 1 Điều 18 Luật Khiếu nại năm 2011, Chủ tịch UBND huyện đã thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại nói trên của bà Trần Thị Minh Phụng và chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện tại, đơn khiếu nại của bà Trần Thị Minh Phụng đang được xác minh, giải quyết theo quy định.

Lê Thị Thu ​Oanh - Thanh tra huyện 

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​