Thông báo về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Xuân Lộc

​- Căn cứ Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 11/03/2020 của UBND huyện Xuân Lộc về thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Xuân Lộc.

- Căn cứ nhu cầu thực tế của Trung tâm. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Xuân Lộc​ thông báo đến những cá nhân có nhu cầu và đáp ứng điều kiện dự tuyển, tham gia đăng ký dự tuyển theo nội dung thông báo sau và biểu mẫu đăng ký đính kèm: 07-tb-ttvhtt-tt.pdf

Phiếu đăng ký: Phieu Dang ky du tuyen.doc

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​