Thông báo Tổ chức kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020 (Đợt 1)

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/05/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức viên chức nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 31/12/2019 về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020; Quyết định số 310/KH-UBND ngày 04/02/2020 của UBND huyện Xuân Lộc về thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020;

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo tổ chức kiểm tra sát hạch thực hành giảng dạy và phỏng vấn cụ thể như sau: File đính kèm 03-tb-hdxt 24-3-2020.pdf

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​