Thông báo kéo dài thời gian nhận phiếu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Xuân Lộc năm học 2020-2021

​Ngày 14/7/2020, UBND huyện Xuân Lộc ban hành thông báo số 909/TB-UBND về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021, trong đó thời gian nhận đăng ký dự tuyển viên chức từ 15/7/2020 đến hết ngày 20/8/2020.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19, để đảm bảo các điều kiện tuyển dụng  biên chế theo quy định; kịp thời phân bổ giáo viên công tác tại đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Nay, UBND huyện kéo dài thời gian tiếp nhận đăng ký tuyển dụng viên chức đến hết ngày 15/9/2020 (Thời gian tổ chức xét tuyển viên chức sẽ được Hội đồng xét tuyển thông báo sau).

File nội dung đính kèm:1033tbubnd-258.signed.pdf1033tbubnd-258.signed.pdf 909tbubnd-147.pdf909tbubnd-147.pdf

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​