Danh sách Gia hạn chứn​g nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử

DANH SÁCH

Gia hạn chứn​g nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử

 

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Biển hiệu

Số giấy phép

Ghi chú

01

PHAN VĂN HIỆP

Ấp Việt Kiều, xã Suối Cát

NET HIỆP

27/GCN

14/5/2019 (Gia hạn)

02

LÊ HỒNG ĐẠI

Việt Kiều, xã Xuân Hiệp

INTERNET 45

28/GCN

07/5/2019 (Gia hạn)

03

HUỲNH THUẬN

Ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Trường

TẤN SANG

45/GCN

18/03/2019 (Gia hạn)

04

TRẦN THỊ LOAN

Ấp Gia Tỵ, xã Suối Cao

ĐỨC ANH

58/GCN

14/5/2019 (Gia hạn)

05

NGUYỄN CẨN

Ấp Suối Cát 2, xã Suối Cát

HIỆP NGUYỄN NET

88/GCN

16/5/2019 (Gia hạn)

06

PHẠM VĂN THIỆN

Khu 3, TT Gia Ray

Kỷ Niệm

85/GCN

26/7/2019 (Gia Hạn)

07

Bùi Văn Thìn

Ấp Trảng Táo, xã Xuân Thành

Thu Thủy

105/GCN

20/3/2020

(Gia hạn)

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​