Xử lý đơn của ông N.V.N, ngụ tại ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp

Thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đoạn qua huyện Xuân Lộc, ông N.V.N bị ảnh hưởng bởi dự án.

Sau khi thực hiện các thủ tục về công tác kiểm kê, ngày 18/07/2020 UBND huyện ban hành Quyết định số 3994/QĐ-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho ông N.V.N và bà H.T.T (bà L. T. N. M đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), bị ảnh hưởng dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đoạn qua huyện Xuân Lộc. Đến ngày 19/01/2021, UBND huyện ban hành Quyết định số 245/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3994/QĐ-UBND ngày 18/07/2020 của UBND huyện. Theo đó, điều chỉnh số tiền bồi thường, hỗ trợ từ 2.219.616.437 đồng thành 1.923.203.237 đồng.

Sau khi nhận Quyết định số 245/QĐ-UBND, không đồng ý với việc giảm vị trí đất đối với diện tích 2.380,1 m2 đất thuộc thửa đất số 30, cùng tờ bản đồ số 25, BĐĐC xã Xuân Hiệp từ vị trí 2 xuống vị trí 3, ông N.V.N có đơn đề ngày 26/02/2021 gửi UBND huyện xem xét giải quyết.

Căn cứ nội dung đơn đề ngày 26/02/2021 và kết quả làm việc trực tiếp với  ông N.V.N, xác định: ông N.V.N khiếu nại Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho ông N.V.N, bị ảnh hưởng dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết – Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua huyện Xuân Lộc.

Lý do: Ông N.V.N không đồng ý với việc UBND huyện xác định việc giảm vị trí đất đối với diện tích 2.380,1 m2 đất thuộc thửa đất số 30, cùng tờ bản đồ số 25, BĐĐC xã Xuân Hiệp từ vị trí 2 xuống vị trí 3 (đường còn lại) vì không phù hợp thực tế.

Ông N.V.N yêu cầu UBND huyện bồi thường thửa đất số 30 (thửa 966 cũ), tờ bản đồ số 25 (14 cũ), bản đồ địa chính xã Xuân Hiệp có diện tích 2.380,1 m2 (có 300 m2 đất ở nông thôn vị trí 02 đường Việt kiều 1 và diện tích 2.080,1 m2 đất CLN với vị trí 2 (đường còn lại) như đã được xác định tại Quyết định số 3994/QĐ-UBND ngày 18/07/2020.

Ngoài những nội dung yêu cầu trên, ông N.V.N không yêu cầu giải quyết thêm nội dung gì khác.

Vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc. Do đó, căn cứ khoản 1 Điều 18 Luật Khiếu nại năm 2011, Chủ tịch UBND huyện thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại nói trên của ông N.V.N và chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện tại, cơ quan chuyên môn đang xác minh nội dung khiếu nại theo quy định.

Lê Thị Thu Oanh

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​