Xử lý đơn của hộ ông N. Đ. T, ngụ tại xã Xuân Tâm.

 

UBND huyện Xuân Lộc nhận được đơn đề ngày 26/01/2021 của hộ ông N. Đ. T, tại xã Xuân Tâm liên quan đến dự án Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo đơn có tiêu đề “đơn khiếu nại” đề ngày 26/01/2021 của hộ ông N. Đ. T do 10 người trong hộ gia đình của ông N. Đ. T ký tên, trong đó có các nội dung khiếu nại liên quan đến việc bồi thường về giá đất; vị trí đất; giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc; cây trồng và hoa màu; chính sách hỗ trợ tại Quyết định số 6615/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND huyện Xuân Lộc về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông N. Đ. T và bà M. T. C. bị ảnh hưởng dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua huyện Xuân Lộc và nội dung kiến nghị UBND huyện xem xét hỗ trợ tái định cư cho gia đình ông.

Qua làm việc với ông N. Đ. T và ông N. Đ. T. (con trai ông T.), cơ quan chức năng đã giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất cho ông N. Đ. T và ông N. Đ. T. hiểu, chấp hành; hướng dẫn gia đình ông N. Đ. T liên hệ UBND xã Xuân Tâm để được giải quyết kiến nghị việc hỗ trợ xét tái định cư; đồng thời đề nghị hộ ông N. Đ. T viết lại đơn khiếu nại đối với các nội dung gia đình ông N. Đ. T xác định khiếu nại. Tuy nhiên, qua làm việc, ông N. Đ. T, ông N. Đ. T. không đồng ý và vẫn tiếp tục yêu cầu UBND huyện giải quyết các nội dung như đã đề trong đơn khiếu nại đề ngày 26/01/2021.

Qua nghiên cứu nội dung đơn, kết quả làm việc với công dân có liên quan, đối chiếu quy định của pháp luật thì:

- Đơn có tiêu đề khiếu nại đề ngày 26/01/2021 của hộ ông N. Đ. T xác định là đơn nhiều người (10 người) cùng khiếu nại một nội dung. Tuy nhiên, hộ ông N. Đ. T chưa lập văn bản cử người đại diện trình bày nội dung khiếu nại là chưa đúng quy định tại Luật khiếu nại 2011 và nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

- Việc hộ ông N. Đ. T yêu cầu giải quyết các nội dung như tại đơn đề ngày 26/01/2021 tuy nhiên tại đơn này có cả nội dung khiếu nại lẫn nội dung kiến nghị là chưa phù hợp.

Như vậy, đơn có tiêu đề khiếu nại đề ngày 26/01/2021 của hộ ông N. Đ. T chưa đủ điều kiện để được thụ lý theo quy định của pháp luật.

Do đó, UBND huyện không xem xét thụ lý đơn khiếu nại ghi ngày 26/01/2021 của hộ ông N. Đ. T theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 do chưa đảm bảo về nội dung và hình thức.

 Lê Thị Thu Oanh

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​