Xuân Lộc đã huy động hơn 8,3 tỷ ngàn tỷ đồng để xây dựng huyện NTM kiểu mẫu

 

Theo báo cáo của ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, trong  giai đoạn 2019-2020,  tổng nguồn vốn  huy động thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn  là 8.301 tỷ đồng, trong đó:Nguồn vốn ngân sách: 445 tỷ đồng. Nguồn vốn xã hội hóa: 7.856,6 tỷ đồng.  Trong giai đoạn này, nguồn vốn đầu tư của huyện đã được tập trung cho việc phát triển hệ thống các cơ sở hạ tầng thiết yếu, các công trình lớn, quan trọng, có trọng tâm trọng điểm trong các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục,… Việc phân bổ vốn đầu tư được thực hiện theo kế hoạch trung hạn, tạo điều kiện cho các địa phương chủ động trong việc bố trí nguồn lực theo thứ tự ưu tiên phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương. Tiến độ triển khai thực hiện các dự án cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Kết quả sau 2 năm thực hiện đề án nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay Xuân Lộc đã có 8/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ  61,75  tiệu đồng lên 65,85 triệu đồng /người/năm. Giá trị sản xuất bình quân đất trồng trọt tăng từ 163,8 triệu đồng/ha lên170 triệu đồng/ha. Theo đó huyện cũng đã có có 09 sản phẩm nông nghiệp chủ lực gồm: Rau, xoài, thanh long, sầu riêng, chôm chôm, bưởi - cam - quýt, hồ tiêu, heo, gà. Đồng thời huyện cũng đã có 07 sản phẩm nông nghiệp chủ lực đã được cấp chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (rau, xoài, sầu riêng, bưởi-cam-quýt, chôm chôm, heo, gà,vv…

phó bí thư tỉnh ủy Quản Minh Cường thăm mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã xuân trường, huyện xuân lộc.JPG
Ông Quản Minh Cường - 
Phó Bí thư tỉnh ủy thăm mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Xuân Trường


 

Hải Đình

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​