Mẫu tài liệu tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Mẫu logo, khẩu hiệu, thẻ điều tra viên, nội dung tin nhắn sử dụng trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021

1. Mẫu logo

logo.jpg   2. Mẫu khẩu hiệu

khau hieu 1.png
khau hieu 2.png 

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​