Hướng dẫn thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Hướng dẫn thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021

1. Giải thích nhập phiếu Doanh nghiệp Giai thich phieu Doanh nghiep (0.docx

2. Quy trình điều tra Doanh nghiệp 3_ Phụ lục 03_ Quy trinh dieu tra DN (07-01-2021).docx

3. Giải thích nhập phiếu Sự nghiệp, Hiệp hội Phieu va giai thich phieu su nghiep (1).rar

4. Quy trình lập bảng kê Sự nghiệp, Hiệp hội 4_ Phụ lục 04_ Quy trình bảng kê sự nghiệp, hiệp hội (07-01-2021)(1).doc

5. Giải thích nhập phiếu Cá thể 2_2_2_ Giai thich phieu Ca the 16_11_2020.docx

6. Quy trình điều tra Cá thể 5_ Phu luc 05_ Quy trinh dieu tra Ca the 16_11_2020.docx

7. Giải thích nhập phiếu Tôn giáo 2_4_2_ Giải thích phiếu 04 TG.docx

8. Quy trình chọn mẫu Doanh nghiệp, Cá thể 6_ Phu luc 06_ Quy trình chon mau DN, CT (07-01-2021).docLiên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​