Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 03)

Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 

Đơn vị bầu cử số 03​: Gồm: xã Xuân Hiệp và thị trấn Gia Ray


1. Bà Đỗ Thị Bích Chi - Phó Chủ tịch HĐND xã Xuân Thọ.

Mẫu số 8- Đỗ Thị Bích Chi1.jpg
2. Bà Vi Thị Dy - Bác sỹ, Phó Trưởng khoa Nhi - Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc.

Mẫu số 8- Vi Thị Dy1.jpg
3. Ông Nguyễn Quang Hạnh - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Xuân Lộc.

Mẫu số 8- Nguyễn Quanh Hạnh1.jpg
4. Bà Haf Sgoh - Giáo viên Trường Mầm non Xuân Hưng.

Mẫu số 8- Haf Sgoh1.jpg
5. Ông Thân Anh Thiết - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc.

Mẫu số 8- Thân AnhThiết1.jpg
6. Bà Nguyễn Thị Cát Tiên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc.

Mẫu số 8- Nguyễn Thị Cát Tiên (1)1.jpg
Mẫu số 8- Nguyễn Thị Cát Tiên (1)2dfhdfhdf.jpg
7. Bà Lê Thị Huyền Trang - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Định.

Mẫu số 8- Lê Thị Huyền Trang1.jpg
8. Ông Lương Thanh Tùng - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Gia Ray.

Mẫu số 8- Lương Thanh Tùng1.jpg
Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​