Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 05)

​Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 

Đơn vị bầu cử số 05: Gồm: xã Suối Cao và xã Xuân Bắc

 

1. Ông Đặng Quốc Dũng - Phó Chủ tịch HĐND xã Lang Minh.

Mẫu số 8- Đặng Quốc Dũng1.jpg

2. Bà Huỳnh Thị Lành - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc.

Mẫu số 8- Huỳnh Thị Lành1.jpg

3. Ông Nguyễn Văn Mẫn - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện Xuân Lộc.

Mẫu số 8- Nguyễn Văn Mẫn (1)1.jpg


4. Ông Lê Sanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Suối Cao.

Mẫu số 8- Lê Sanh1.jpg

5. Bà Nguyễn Thị Thanh - Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Xuân Lộc.

Mẫu số 8- Nguyễn Thị Thanh1.jpg

6. Ông Bùi Ngọc Thân - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Xuân Lộc.

Mẫu số 8- Bùi Ngọc Thân1.jpg

7. Bà Ngô Thị Hồng Thu - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phú.
Mẫu số 8- Ngô Thị Hồng Thu1.jpg

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​