Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 07)

​Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 

Đơn vị bầu cử số 07: Gồm xã Xuân Phú và xã Xuân Thọ


1. Ông Huỳnh Văn Chiến (Pháp danh Thích Huệ Quang) - Tu sĩ, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Xuân Lộc.

Mẫu số 8- Huỳnh Văn Chiến (THích Huệ Quang)1.jpg

2. Ông Trương Văn Lộc - Giáo viên Trường THPT Xuân Hưng.

Mẫu số 8- Trương Văn Lộc1.jpg
3. Ông Võ Đình Tại - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Xuân Lộc.

Mẫu số 8- Võ Đình Tại1.jpg

4. Ông Lê Đức Tuấn (Pháp danh Thích Chánh Huệ) - Tu sĩ, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Xuân Lộc.

Mẫu số 8- Lê Đức Tuấn (Thích Chánh Huê)1.jpg
5. Ông Hồ Đăng Văn - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ.

Mẫu số 8- Hồ Đăng Văn (1)1.jpg

6. Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Xuân Lộc.

Mẫu số 8- Nguyễn Thị Bích Vân1.jpg

7. Ông Phan Thanh Xứng - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Xuân Lộc.

Mẫu số 8- Phan Thanh Xứng1.jpg


Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​