Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 22)

Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026 

Đơn vị bầu cử số 22 (huyện Xuân Lộc) 

Gồm các xã: Xuân Hưng, Xuân Hòa, Xuân Tâm, Xuân Thành, Xuân Trường, Xuân Hiệp và thị trấn Gia Ray


1. Hồ Văn Hà - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

ha.jpg

ha 2.jpg

2. Phan Thị Khánh Phương - Tr​ưởng phòng Kinh tế Đối ngoại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh​

phuong.jpg
phuong 2.jpg

3. Huỳnh Thanh Thoảng - Trưởng phòng Tư pháp huyện Xuân Lộc

huynh thanh thoang 1.jpg
thoang 2.jpg4. Nguyễn Thị Cát Tiên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc

Nguyễn Thị Cát Tiên  SUA1.jpg
Nguyễn Thị Cát Tiên  SUA2 22.jpg


5. Hồ Sĩ Tiến - Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh

tien.jpg
tien 2.jpgLiên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​