Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 22)

Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026 

Đơn vị bầu cử số 22 (huyện Xuân Lộc) 

Gồm các xã: Xuân Hưng, Xuân Hòa, Xuân Tâm, Xuân Thành, Xuân Trường, Xuân Hiệp và thị trấn Gia Ray


1. Hồ Văn Hà - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

ha.jpg

ha 2.jpg

2. Phan Thị Khánh Phương - Tr​ưởng phòng Kinh tế Đối ngoại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh​

phuong.jpg
phuong 2.jpg

3. Huỳnh Thanh Thoảng - Trưởng phòng Tư pháp huyện Xuân Lộc

huynh thanh thoang 1.jpg
thoang 2.jpg4. Nguyễn Thị Cát Tiên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc

Nguyễn Thị Cát Tiên  SUA1.jpg
Nguyễn Thị Cát Tiên  SUA2 22.jpg


5. Hồ Sĩ Tiến - Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh

tien.jpg
tien 2.jpgLiên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​