Thông báo: về việc lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuân Lộc (lần 2)

​Thông báo: về việc lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuân Lộc (lần 2)​

hinhsodort.jpg 
 
 

Đính kèm: 

Thông báo số 393/TB-UBND 5TB-YKNDlan2.pdf

Báo cáo tốm tắt QH sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuân Lộc 1BCTomTat_XuanLoc2030_L2_N7_6_2021.pdf

Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện 2_Bieu_Danhmuc.pdf

Báo cáo tổng hợp ý kiến thẩm định (lần 1): 3BC131_tiepthugiaitrinh_L1_19_4_2021.pdf
Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​