​Lấy ý kiến nhân dân về Bản đồ quy hoạch công trình Hồ Sông Ray 2

​​Lấy ý kiến nhân dân về Bản đồ quy hoạch công trình Hồ Sông Ray 2​

Đính kèm: Ho SongRay2_dc.pdfTin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​