Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về GTVT hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2021

 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 1307/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về GTVT hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành một phần gồm 35 văn bản và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành toàn phần gồm 08 văn bản trong 6 tháng đầu năm 2021 (tính từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021). 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định và các Phụ lục 2_2021_CV_8402.pdf


PVH

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​