BC: Tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân với hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuân Lộc

431_BC_UBND_14_9 web.signed1.jpg

431_BC_UBND_14_9 web.signed2.jpg

431_BC_UBND_14_9 web.signed3.jpg


431_BC_UBND_14_9 web.signed4.jpg


431_BC_UBND_14_9 web.signed5.jpg


431_BC_UBND_14_9 web.signed6.jpg


431_BC_UBND_14_9 web.signed7.jpg


431_BC_UBND_14_9 web.signed8.jpg


431_BC_UBND_14_9 web.signed9.jpg
431_BC_UBND_14_9 web.signed10.jpgTin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​