Thông báo kết luận của Đồng chí Nguyễn Thị Cát Tiên - Chủ tịch UBND huyện - Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 huyện

 

Thông báo kết luận của Đồng chí Nguyễn Thị Cát Tiên - Chủ tịch UBND huyện - Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 huyện tại cuộc họp trực tuyến về thực hiện kế hoạch từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm công tác phòng chống dịch tại huyện Xuân Lộc trong tình hình mới

1455_TB_UBND_23_9web.pdf

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​