Đẩy nhanh tiến độ thực hiện “ chương trình mỗi xã một sản phẩm”

 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP)” trên địa bàn huyện Xuân Lộc giai đoạn 2018 – 2025, Trong 9 tháng đầu năm 2021, Hội Nông dân huyện và cơ sở đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên nông dân hưởng ứng thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, đồng thời Hội nông dân huyện tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn để hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình OCOP; phối hợp khảo sát, lựa chọn các mô hình sản xuất hiệu quả để xây dựng mô hình sản xuất kiểu mẫu phù hợp với đặc thù của từng địa phương; tập trung đăng ký các sản phẩm sẵn có của địa phương. Theo đó Lũy kế đến nay toàn huyện đã chấm điểm, xếp hạng được 7 sản phẩm OCOP. Trong đó: 1 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh gồm (trứng gà Thanh Đức); 6 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh dưa lưới Trang trại Việt, sầu riêng Xuân Định, chôm chôm Bảo Hòa, tiêu đen Xuân Thọ, xoài Đài Loan HTX Suối Lớn và rau xà lách gai HTX rau Lộc Tiến; 2 sản phẩm đã đánh giá cấp huyện và đã trình tỉnh thẩm định, cụ thể: sản phẩm xoài Đài Loan của Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại dịch vụ Bầu Sình đạt 3 sao cấp huyện; sản phẩm cà phê Phú Sỹ của cơ sở cà phê Phú Sỹ. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hỗ trợ, hướng dẫn các Hợp tác xã, tổ hợp tác, các CLB NSC trên địa bàn xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học bền vững theo chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn chất lượng Vietgap, Globalgap; hỗ trợ xây dựng Logo nhãn hiệu và in tem truy xuất nguồn gốc chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm nông nghiệp an toàn, kết quả có 14/14 xã đảm bảo yêu cầu "mỗi xã có ít nhất 1 nhãn hiệu hàng hóa được chứng nhận"; có 9 đơn vị được chứng nhận VietGAP.

 

                                              Tuệ Lâm​

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​