Xuân Lộc hội nghị trực tuyến nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 

Chiều 11-10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến toàn quốc. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

trtr4.jpg

Tại huyện Xuân Lộc, Dự hội nghị có các đồng chí Viên Hồng Tiến- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy , Nguyễn Đức Hóa- Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thị  Cát Tiên- Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 7/10, tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình phòng, chống đại dịch COVID-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; Chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII; Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Sửa đổi, bổ sung Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; và một số vấn đề quan trọng khác. 

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn yêu cầu Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương tập trung tuyên truyền các nội dung quan trọng, những điểm đột phá, nổi bật của Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII liên quan đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các cấp cần tuyên truyền, truyền tải được các thông điệp ý nghĩa của các ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng sắp tới.

Tuệ Lâm

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​