Chủ động ứng phó bão số 08 đảm bảo an toàn cho người lao động di chuyển về quê qua khu vực đang diễn ra

​Chủ động ứng phó bão số 08 đảm bảo an toàn cho người lao động di chuyển về quê qua khu vực đang diễn ra

CV 108.QGPCTT 10.10 db a.toan ng lao dong d.chuyen qua vung bao lu(.pdf

Nhan dinh thoi tiet_ thien tai nguy hiem 6_10_2021.DBQG_final (1)_Signed.pdf

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​