Triển khai thực hiện Công văn số 12419/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về hướng dẫn thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

​Triển khai thực hiện Công văn số 12419/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về hướng dẫn thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

11_10huong dan san xuat kinh doanh_ban trinh(1).pdf

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​