Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 14/2021 trên địa bàn huyện Xuân Lộc (đợt 15 của Sở y tế)

Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 14/2021 trên địa bàn huyện Xuân Lộc (đợt 15 của Sở y tế)​

176_KH_UBND_16_10_2021.signed.pdf

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​