Cần kịp thời hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng Covid-19

      Sáng 21/10, đoàn kiểm tra số 3 của Tỉnh do đồng chí Hồ Thanh Hồng-Phó chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai có buổi kiểm tra tình hình thực hiện các chính sách cho người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Xuân Lộc.
lực lượng công nhân khó khăn được hỗ trợ kịp thời trong mùa dịch.JPG
Lực lượng công nhân khó khăn được hỗ trợ kịp thời trong mùa dịch

Để kịp thời giải quyết khó khăn cho người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid19, Trong thời gian qua các cấp, các ngành của huyện Xuân Lộc đã tập trung đẩy nhanh tiến độ rà soát, thẩm định bình xét, giải ngân cho người dân thuộc các nhóm hỗ trợ theo Nghị Quyết 68 của Chính Phủ, đảm bảo đúng đối tượng và đúng qui trình. Cụ thể đến nay, huyện Xuân Lộc đã thực hiện giải ngân cho trên 45 ngàn người thuộc 11 nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị Quyết 68 của Chính Phủ với số tiền gần 66,8 tỷ đồng. Trong đó đông nhất là nhóm lao động tự do với gần 36.300 người... Để thực hiện tốt hơn nữa việc giải quyết các chế độ chính sách hỗ trợ cho người dân trong thời gian tới, UBND huyện Xuân Lộc cũng kiến nghị Tỉnh sớm chuyển giao phần chống trùng cho địa phương để thực hiện tốt công tác quản lí tốt danh sách người được nhận hỗ trợ không bị trùng lắp; Đồng thời sớm ban hành hướng dẫn Nghị Quyết 126/NQ-CP sửa đổi bổ sung nghị quyết 68/NQ-CP để sớm triển khai đến đối tượng, nhất là đối với các hộ làm nông nghiệp không có giấy phép kinh doanh  đã phải dừng hoạt động liên tục từ 15 ngày trở lên để phòng chống dịch, số hộ bị ảnh hưởng thuộc nhóm đối tượng này ở Xuân Lộc tương đối nhiều.

Qua buổi kiểm tra đoàn công tác đánh giá cao nỗ lực của huyện Xuân Lộc trong việc kịpthời giải quyết các chế độ chính sách cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid19, đặc biệt là đối với nhóm người yếu thế, lao động tư do bị mất việc làm,..nên không gây bức xúc trong nhân dân, Xuân Lộc được xem là một trong những địa phương đi đầu trong việc thực hiện nhanh gói hỗ trợ này. qua đây đoàn cũng ghi nhận các kiến nghị của huyện để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

 

Hải Đình 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​