Suối Cát: Hoàn thành cấp phát hơn 18 tấn gạo cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid- 19

Ủy ban MTTQVN xã Suối Cát phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương vừa tổ chức cấp phát xong hơn 18 tấn gạo cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid- 19.


z2870982803181_2be20c56612367c41e19f7b81107e0c0.jpg

Theo đó, trong đợt này, trên địa bàn xã Suối Cát có 1.220 hộ được hỗ trợ, mỗi hộ được nhận 15 kg gạo, với tổng số gạo là 18,3 tấn. Các đối tượng được hỗ trợ gạo trong đợt này là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người đang gặp khó khăn, người lao động tự do bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch covid – 19, người lao động sinh sống trong các khu nhà trọ trên địa bàn xã,... Số gạo trên được Ủy ban MTTQVN​ huyện Xuân Lộc phân bổ về cho Ủy ban MTTQVN xã Suối Cát.

Việc cấp phát được Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã giám sát, đảm bảo cứu trợ kịp thời, đúng chế độ, đủ số lượng và đúng đối tượng được nhận, không để xảy ra tiêu cực; đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong quá trình thực hiện. Hầu hết người dân nhận gạo đều rất vui mừng và phấn khởi khi được Đảng và Nhà nước quan tâm hỗ trợ trong thời gian này. 


Xuân Tùng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​