Xã Xuân Phú kiểm tra, sơ tuyển sức khỏe đối với thanh niên chuẩn bị nhập ngũ 2022

Căn cứ kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Xuân Lộc về việc tổ chức kiểm tra, sơ tuyển sức khỏe đối với thanh niên chuẩn bị nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2022.

2213.jpg


Ngày 25/10 tại UBND xã, Hội đồng NVQS xã Xuân Phú phối hợp cùng Hội đồng NVQS huyện Xuân Lộc tổ chức kiểm tra, sơ tuyển sức khỏe đối với thanh niên nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2022.

Đợt khám sức khỏe này nhằm kiểm tra, sơ tuyển để đảm bảo tốt về tiêu chuẩn sức khỏe cho những thanh niên thi hành NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2021. Loại bỏ những thanh niên không đủ điều kiện sức khỏe phục vụ tại ngũ theo đúng quy định  của Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Liên bộ Y tế - Quốc phòng, Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Tổng số thanh niên trên địa bàn xã Xuân Phú được điều động kiểm tra, khám sơ tuyển sau khi đã được xét duyệt chính trị hai cấp của Hội đồng NVQS xã, huyện là  283 thanh niên. Ngoài ra, nhằm thực hiện tốt công tác điều động thanh niên khám sức khỏe đúng theo kế hoạch, Hội đồng NVQS xã đã phân công cho các thành viên, đảng ủy viên phụ trách địa bàn đôn đốc, điều động thanh niên đến khám sức khỏe đảm bảo đủ chỉ tiêu, đúng đối tượng, đủ quân số. Phối hợp cùng với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến từng gia đình và thanh niên về Luật Nghĩa vụ quân sự.

Sau một ngày điều khám đã có tổng số 283/283 thanh niên đến để thực hiện kiểm tra, khám sơ tuyển sức khỏe NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2022, đạt chỉ tiêu 100%.

                                      Ngọc Qúy – UBND xã Xuân Phú

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​