Thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2021-2022

​Ngày 04/11/2021, UBND huyện Xuân Lộc ban hành thông báo số 1690/TB-UBND về việc kéo dài thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành Giáo dục năm học 2021-2022, trong đó thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 29/10/2021 đến hết ngày 19/11/2021;

Tuy nhiên, do ảnh hưởng tình hình Dịch bệnh Covid-19, đồng thời bảo đảm các điều kiện tuyển dụng viên chức theo quy định, UBND huyện thông báo kéo dài thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, thời gian từ ngày 19/11/2021 đến hết ngày 06/12/2021.

(Thời gian tổ chức xét tuyển viên chức Hội đồng tuyển dụng thông báo sau). Xin cảm ơn

File đính kèm: 1713_TB_UBND _22_11.pdf1713_TB_UBND _22_11.pdf

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​