Huyện Xuân Lộc quan tâm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ"

 

Trong giai đoạn 2017 – 2021, hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ luôn được lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Qua đó, đã tạo điều kiện bình đẳng cho chị em phụ nữ trong các cơ quan, đơn vị có điều kiện phát triển, yên tâm công tác. Tình hình tư tưởng và đời sống của cán bộ, hội viên phụ nữ ổn định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý thức chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau; tham gia bảo vệ môi trường, chung sức xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; cụ thể như:

 sdafdfds.png

Đại hội Phụ nữ huyện Xuân Lộc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026


- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai Cuộc vận động “Rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, gắn với “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

- Thực hiện chủ đề “An toàn cho phụ nữ trẻ em”; tổ chức diễn đàn “Trẻ em với các vấn đề về trẻ em”; tổ chức nói chuyện chuyên đề “Mất cân bằng giới tính khi sinh”, đồng thời các cơ sở Hội thực hiện các mô hình liên quan đến phụ nữ và trẻ em, đến nay chưa phát hiện trẻ em bị xâm hại.

 sdafdfds1.png

Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới


- Cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật; về giáo dục làm cha mẹ; khả năng, vai trò của phụ nữ trong đảm bảo an toàn thực phẩm; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ cho đối tượng phụ nữ thiếu kiến thức, kỹ năng, có nguy cơ hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật trong các vấn đề xã hội nổi cộm được lựa chọn tác động có chuyển biến tích cực về hành vi, đạt 100%.

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan: Bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội cho cán bộ Hội, đạt 100%.

 

sdafdfds11.png

Chương trình triệu phần quà của Phụ nữ huyện Xuân Lộc


- Xây dựng, duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ: Nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình bảo vệ, hỗ trợ, tư vấn cho phụ nữ, trẻ em có nguy cơ hoặc bị bạo lực gia đình tại cộng đồng như: Duy trì 81 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng (15 xã, thị trấn), tư vấn về hôn nhân gia đình, hỗ trợ pháp lý, giúp đỡ, hòa giải cho hội viên.

sdafdfds111.png

Hội phụ nữ xã Suối Cát hướng dẫn người dân quét mã QR


- Giới thiệu việc làm cho 2.825 chị vào làm việc tại công ty xí nghiệp trên địa bàn huyện. Phối hợp mở 53 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn có 1.242 hội viên phụ nữ dự học.

- Đến nay có 11 CLB "Phụ nữ với pháp luật" có 267 thành viên; 01 tổ phụ nữ tư vấn pháp luật, có 03 thành viên. 05 CLB “nuôi dạy con tốt” có 124 thành viên; 02 CLB “nuôi con khỏe dạy con ngoan” có 30 thành viên; 03 CLB "phụ nữ đảm đang" có 97 thành viên; 29 CLB “gia đình hạnh phúc” có 756 thành viên; 13 CLB "Không sinh con thứ 3" có 316 thành viên; 08 CLB "Phòng chống ma túy" có 255 thành viên.

          - Tổng số đến nay có 05 tổ phụ nữ dân tộc, với 111 thành viên và 01 CLB phụ nữ dân tộc, có 31 thành viên; 11 tổ phụ nữ tôn giáo, với 212 thành viên; 01 CLB phụ nữ tôn giáo, có 16 thành viên; 06 tổ phụ nữ nhà trọ, với 100 thành viên.

- Đến nay có 03  mô hình "Khu, Ấp an toàn cho phụ nữ và trẻ em" có 90 thành viên (Suối Cao có 50 TV, thị trấn Gia Ray 20 TV, Xuân Thành 20 TV).

- Duy trì 10 CLB "Bảo vệ môi trường" có 213 thành viên gắn với thực hiện tiêu chí “ sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ ”; Khuyến khích phụ nữ tham gia quản lý, khai thác hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên, đảm bảo cân bằng sinh thái phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng thân thiện môi trường. Phối hợp tuyên truyền và vận động hộ gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký tham gia thu gom rác thải, đến nay có 29.089/34.963 hộ gia đình hội viên đăng ký thu gom rác đạt 83,2%; có 30.470/34.963 hộ gia đình hội viên sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 87,15%. Duy trì 10 CLB "Bảo vệ môi trường" có 213 thành viên. Duy trì mô hình tổ hợp tác “Phụ nữ trồng rau sạch” 28 thành viên tại xã Xuân Phú.

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” gắn với chủ đề hàng năm “An toàn cho phụ nữ trẻ em” đã được hội viên phụ nữ và nhân dân đồng tình hưởng ứng; cán bộ hội viên phụ nữ được tuyên truyền, học tập và quan tâm hơn về mọi mặt. Trong những năm qua trên địa bàn huyện không có trường hợp tảo hôn, cưỡng ép kết hôn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế: công tác tuyên truyền có nơi, có lúc chưa sâu rộng và thường xuyên; một số cơ sở Hội chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong công tác triển khai và phối hợp thực hiện; một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến việc triển khai thực hiện đề án.


Kiều Hợi - VP

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​