Hội khuyến học xã Xuân Hiệp tổ chức Đại hội Đại biểu khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026

         Chiều ngày 22/11/2021, tại  hội trường Ủy ban nhân dân xã Xuân Hiệp, Hội khuyến học xã Xuân Hiệp tổ chức Đại hội đại biểu khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có Đại hội có đồng chí Lê Ngọc Hải- Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Huỳnh Thị Diệu- Chủ tịch Ủy ban nhân xã-  Chủ tịch Hội khuyến học xã; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã, các đồng chí Ủy viên ban chấp hành khóa IV, đại diện các chi hội khuyến học và các hội viên tiêu biểu.

5ad32e90839a48c4118b.jpg

Tại Đại hội đã tổ chức thảo luận và thông qua các nội dung chương trình trình tại Đại hội, Báo cáo tình hình Đại biểu tham dự Đại hội; Thông qua Quy chế Đại hội; Thông qua Báo cáo tổng kết công tác khuyến học- khuyến tài khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng nhiệm vụ khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kiểm điểm của BCH khóa IV; Các chi hội báo cáo tham luận; Thảo luận của đại biểu; Thông qua tờ trình về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng UV BCH khóa V nhiệm kỳ 2021-2026; Bầu cử BCH Hội Khuyến học khoá V nhiệm kỳ 2021-2026; Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Khuyến học huyện khóa V; BCH Hội KH khoá V và Đoàn Đại biểu dự Đại hội Khuyến học xã ra mắt Đại hội và hứa hẹn; Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ IV; Thông qua Nghị quyết Đại hội..

4284d1ff7cf5b7abeee4.jpg


Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội khuyến học đã  làm nòng cốt liên kết, phối hợp với các lực lượng xã hội đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu giáo dục đào tạo trên địa bàn. Tổng số tiền vận động quỹ trong nhiệm kỳ IV là 3.371.480.000 đồng, tăng 1.867.563.000 đồng so với nhiệm kỳ trước, trong đó quỹ hội khuyến học xã quản lý 570.280.000 đồng, Ban khuyến học Hội đồng hương, các chi hội khuyến học trường học, chi hội khuyến học ấp quản lý 2.801.200.000 đồng. Hàn năm phong trào tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học được phát triển, nhân rộng  và duy trì hiệu quả hoạt động, đã nuôi được 1.932 con thu được 1.613.257.000 đồng, tăng 946.425.000 đồng  so với nhiệm kỳ trước.

2c7bb3011e0bd5558c1a.jpg

Tổ chức tặng quà, học bổng từ nguồn Quỹ khuyến học- khuyến tài cho giáo viên và học sinh với số tiền 2.930.452.000 đồng (tăng 1.546.772.000 đồng so với nhiệm kỳ trước), trong đó Hội Khuyến học 1.883.000.000 đồng, (tăng 262.200.000 đồng so với nhiệm kỳ trước) , Trong đó tổng số học bổng đã cấp cho 40 lượt sinh viên, với số tiền 15.000.000 đồng tăng 140.685.000 đồng so với nhiệm kỳ trước, 1.148 lượt học sinh  với số tiền 347,773.000 đồng tăng  145.418.000 đồng so với nhiệm kỳ trước ngoài ra còn hỗ trợ  11.972  phần quà như  đồng phục, sách giáo khoa, tập vở, cặp học sinh, thẻ bảo hiểm y tế, quà Tết trị giá 1.391.071.000 đồng; Cấp 44 xe đạp trị giá 99.040.000  đồng. Tổ chức khen thưởng 433 lượt giáo viên số tiền 127.571.000 đồng, 10.142 lượt học sinh trị giá 948.497.000 đồng.

Tổ chức thực hiện thành công Đề án xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND về xây dựng xã hội học tập. Đã tổ chức Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu đạt và vượt kết quả tốt theo kế hoạch đề ra, Trong đó mô hình Gia đình học tập đạt tỉ lệ 72, 02%; Cộng đồng học tập đạt 100%; Đơn vị học tập đạt 100%/100%.

Sau hơn một buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Hội khuyến học xã Xuân Hiệp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp . Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội khuyến học xã khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 với 15 ủy viên, bà Huỳnh Thị Diệu- tiếp tục tái cử và giữ chức vụ Chủ tịch Hội khuyến hoạc khóa V; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội khuyến học huyện Xuân Lộc khóa V.

f06d342e9924527a0b35.jpg

      Để đánh giá, ghi nhận những đóng góp của những cá nhân, tập thể trong nhiệm kỳ khóa V, Hội khuyến học đã trình UBND xã tổ chức khen thưởng 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc hoạt động khuyến học- khuyến tài và xây dựng xã hội học tập nhiệm kỳ 2016-2021.

Thư Lê

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​